Terug

Onze bijdrage

Afval? Grondstof!
Afval kennen wij niet…Voor een bedrijf dat dagelijks grote hoeveelheden afval verwerkt, klinkt dat vreemd. Toch streven wij er naar dat materialen die bij ons binnen komen elders weer een nieuwe functie krijgen. Dat past bij onze duurzame werkwijze. Onze kernactiviteit tapijtrecycling is daarvan het beste voorbeeld. Van Dijk Containers bewerkt tapijtafval zodanig dat het bruikbaar is in verschillende industrieën. Voor andere afvalstromen werken wij samen met partners uit onze branche. Ook die zoeken naar nieuwe toepassingen. Van Dijk Containers investeert daarbij voortdurend in vernieuwende en efficiënte methoden die nieuwe toepassingen kostentechnisch mogelijk maken. Onze boordcomputers, een digitale werkwijze en een eigen testopstelling zijn daarvan voorbeelden. Van Dijk Containers zoekt kortom naar nieuwe wegen voor uw afvalstromen. Dat is onze bijdrage aan de maatschappij!